Informatie

De docent

Kees Weurman begon  zijn eerste pianolessen op jonge leeftijd aan de Stedelijke Muziekschool, destijds gevestigd in het prachtige en mooi centraal gelegen pand aan de Goudsteeg te Zwolle, waar hij later in hetzelfde gebouw nog toelating deed voor het Conservatorium.  Hij  begon met het geven van pianolessen in 1983 en gaf decennia pianoles aan de 130 jaar oude Stedelijke Muziekschool -de Muzerie- (afgeschaft!!!  in 2013 op initiatief van de PvdA) in de vakken piano, piano-talentklas, begeleiden en muziektheorie. Hij is oprichter en docent piano aan de Zwolse Pianoschool.
Verschillende van zijn leerlingen werden aangenomen bij toelatingsexamens in Den Haag en Zwolle. Hij trad  op met orkest, in ensembles en als begeleider, componeert en arrangeert. Met piano collegae bestudeert en verdiept hij regelmatig onderwerpen betreffende het piano-onderwijs.
Als kind speelde hij op jonge leeftijd reeds een eigen compositie in Odeon en componeerde hij behalve voor piano, ook vierstemmige werken voor koor en een composities in opdracht. Daarnaast geniet improviseren een grote voorliefde.

Opleidingen:
Conservatorium piano  (1983)

Conservatorium Hoofdvak Theorie der Muziek. (1993)

 Docent is in bezit van een VOG.

Leslocaties:

Zwolle Noord:  Domusica

Zwolle Zuid:  Pianopraktijk Zuid.

Vakbond:  vrijeKNTV

Relaties:

De Graaf, piano’s en vleugels,stemmen

Erik van der Heide: Stemmen

Stichting Meedoen

 

NOTEN LEZEN: http://www.kshmuziek.nl/notentrainer.html

Reacties gesloten.