Zwolse Pianoschool

pianoleszwolle.nl

De Zwolse Pianoschool is er voor iedereen die graag wil leren pianospelen. De lessen zijn super leuk en natuurlijk ook professioneel. De docent werkt met twee piano’s. Lesboeken worden alleen in het begin gebruikt, daarna uitsluitend kopie├źn. Er wordt geen standaard methode gevolgt. De manier van lesgeven wordt afgestemd op jouw persoon, wat je kan en hoe je je ontwikkeld. Je leert verder hoe je effectief kunt oefenen en hoe je de muziek op de piano mooi kunt laten klinken.

De lessen worden gegeven in een ruim, lichtvol lokaal , zie de pagina: informatie.
De docent is ervaren en heeft veel leerlingen opgeleid. In de les wordt aangesloten bij de muziekstijl die jij graag speelt. Onderdelen in de les zijn ondermeer techniek, ritme, toonvorming, gehoorscholing, goed pedaalgebruik, houding, samenspel, en voordracht. De positieve ontspannen benadering van de docent geeft je zelfvertrouwen en plezier in je pianospel. Je krijgt inzicht in de opbouw van jouw muziekstuk en je leert hoe je akkoorden kunt toepassen in songs. De docent kan ook een bekend nummer voor je bewerken zodat jij het kan spelen op jouw niveau!

Een keer per jaar is er een piano presentatie waar je kan voorspelen voor andere leerlingen en familie. Deelname is vrijwillig.

Reacties zijn gesloten.